26.04.2017: Jes 63, 10-15

10 Men de var trassige
          og gjorde hans hellige Ånd sorg.
          Så ble han en fiende for dem,
          han kjempet selv imot dem.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no