26. april 2017
  |  Logg inn
Kirjesøndag & Familiegudstjeneste 19. feb. 2017
Kirjesøndag & Familiegudstjeneste 19. feb. 2017

Barn som fyller 4 år i første halvdel av året og bor på Finnsnes, Silsand og i Trollvik, inviteres med sine familier til:

Kirkesøndag i Finnsnes kirke 19..februar kl. 14.00

Familiegudstjenesten kl. 17.00

Barn som fyller 4 år i løpet av første halvdel av året og bor på Finnsnes, Silsand eller i Trollvik, inviteres til:
Kirkesøndag i Finnsnes kirke 19.februar kl. 14.30. Last ned informasjons brevet her.

Program for Kirkesøndagen:

  • Kl. 14.30: Velkomst, registrering og samling med sang, bibelfortelling, lek og spennende oppgaver i kirka
  • Kl. 16.00: Vi spiser middag (lapskaus)sammen, og slapper av litt før gudstjenesten
  • Kl. 17.00: Familiegudstjeneste med utdeling av Min kirkebok.

Familiegudstjenesten starter presis kl. 17.00 – 4-åringer som er født i første halvår av 2013, er spesielt invitert.
Dersom dere ikke er med på hele Kirkesøndagen, er det lurt å være litt tidlig ute til gudstjenesten, så vi kan krysse av 4-åringene på navnelista før vi starter gudstjenesten.
Påmelding til Kirkesøndag (samlingen kl.14.30) seinest torsdag 16.februar til:

Si fra om 4-åringens navn, navn på ledsager(e), og om det er allergier e.l. vi skal ta hensyn til!