26. april 2017
  |  Logg inn

Dåpsskole og utdeling av 4 års bok

Dåpsskole sentrumsområdet:
Dåpsskolen er for 4 åringer og deres
foresatte (og søsken under skolealder)
som tilhører Trollvik, Finnsnes og
Silsand skolekretser.

For distriktene vil tilbudet variere
– ta kontakt for mer info for ditt hjemsted.

Dåpsskole / 4.årsbok

Dåpsskole og utdeling av 4 års bok

KIRKESØNDAG MED DÅPSSKOLE
Barn som fyller 4 år i første halvdel av året og bor på Finnsnes, Silsand og i Trollvik, inviteres med sine familier til:
Kirkesøndag i Finnsnes kirke 7.februar kl. 14.00

Program for Kirkesøndagen:

  • Kl. 14.00: Samling med sang, bibelfortelling, lek og spennende oppgaver i kirka
  • Kl. 15.30: Vi spiser middag sammen, og leker litt før gudstjenesten
  • Kl. 17.00: Familiegudstjeneste med utdeling av Min kirkebok.

Familiegudstjenesten starter kl. 17.00 - og invitert til kirka er alle 4-åringer som er født i første halvår av 2012, og som er fra Finnsnes, Silsand og Trollvik!
Dersom dere ikke er med på hele Kirkesøndagen, er det lurt å være litt tidlig ute til gudstjenesten, så vi kan registrere 4-åringene før vi starter.

Påmelding til Kirkesøndag seinest torsdag 4.februar til:

Si fra om 4-åringens navn, antall som kommer fra familien (barn/voksne), og om det er allergier e.l. vi må ta hensyn til!

Brevet som var sendt ut kan leses her.

 

Bilder fra familiegudstjenesten o 2013 hvor 4 års bøker ble delt ut: