26. april 2017
  |  Logg inn
Bilder fra trilletreff / babysang 14.08.12
Trilletreff og babysang
Hver tirsdag hele året igjennom er det mulighet for å møtes i Finnsnes kirke 11:00-14:00 til trilletreff med prat og lek for barna i kirkestua og babysang i peisestua. Vi ordner med kaffe og te.

Dette er et tilbud for foreldre som er hjemme med baby (0-1 år) og som vil møte andre i samme situasjon.

Babysang starter kl. 12:30 og varer i ca 20-30 minutter.
Tilbudet om babysang gjelder også hver uke.

Kontaktperson for trilletreff og babysang er Sarah Blamire
Ved spørsmål: 
Kirkevergen i Lenvik: 77 85 02 02

E-post: kirkevergen@lenvik.kirken.no

Mer informasjon om babysang:
Babysangen er en del av trosopplæringen i kirka vår. Gjennom babysangen ønsker vi å:

  • medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksne gjennom å stimulere de voksne til å synge, si rim og regler, leke og danse med barna sine.
  • formidle til barna at de er et mesterverk fra Skaperens hånd.
  • bidra til et positivt Gudsbilde, gode nettverk i kirka og i nærmiljøet.
  • stimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling 
  • gi familiene en sangskatt de kan bruke videre etter som barnet vokser. Vi synger både ”vanlige” barnesanger og kristne sanger.